Yat işletme yönetimi bir yatın bakım tutum ve tamiri, ihtiyaçlarının tedariki, personelle donatılması, sigortalanması, klaslanması ve yatın sahibi ve işletenleri açısından mümkün olan en uzun süre çalışır halde tutulması olarak tanımlanabilir.

Yat işletme yönetimi Ticari ve Teknik yönetim olmak üzere iki ana bölüme ayrılır;

1) Teknik yönetim

a) Tekne Yönetimi

– Satın Alma

– Bakım – Onarım

– Denetim

– Performans Takibi

– Bütçeleme

– Raporlama

– Emniyet ve Kalite Yönetimi

– Sertifikasyon

– Acil Durum Eylem Planı

– Sigortalama

b) Personel Yönetimi

– Seçme

– Atama

– Sertifika Kontrolü

– Değerlendirme

– Ücretlendirme

– Seyahat

– Yaşam Standartlarının İyileştirilmesi

– Sigortalama

– Raporlama

Yat yönetiminin teknik işlevi yatın yapısının, ana ve yardımcı makinelerin, diğer ekipmanların, kumanya ve yakıt tedariğinin, mürettebat ile ilgili konuların, seferle ilgili, emniyet ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili tüm sistem ve ekipmanların bakımını ve gözetimini içerir.

2) Ticari Yönetim

– Pazarlama / Sefer Tahminlemesi

– Kiralama

– Kiralama Sonrası İşlemler

– Sefer Planlaması

– Ödemeler

– Acentelik

3) Yardımcı Hizmetler

– Danışmanlık

– Sigorta

– Yasal

– Finansal