Tekne satın almadan önce gerek yeni gerek ikinci el olsun, teknenin uzman kişiler tarafından formulize edilmiş belirli yöntemlerle gerekli kontrollerinin yapılması (gövde, makine, mekanik, elektrik, elektronik vb. sistemlerin) ve bu kontroller neticesinde tekneyi satın alıp almama kararının verilmesi alıcı tarafından hayati önem taşır.

Bu sebeple teknelerin gerek satın alma dönemlerinde gerekse periyodik olarak belirli zamanlarda sörvey yapılmasında öncelikle emniyet sonrasında ise değer kaybı yaşanmaması açısından fayda bulunmaktadır.